Zamknięcia przepustów wałowych

 Klapa zwrotna ma zastosowanie w systemach kanalizacyjnych i melioracyjnych. Można ją stosować viagra générique prix zarówno jako urządzenie końcowe, jak i sieciowe. Służy do zabezpieczenia przed cofnięciem wody lub ścieków z powrotem do instalacji. Klapy zwrotne mogą być montowane na wylotach kanalizacji oraz przepustów wałowych (dla rowów melioracyjnych i cieków naturalnych). Klapa zwrotna przepuszcza wodę   w jednym kierunku. Uchylenie klapy następuje samoczynnie, gdy poziom wody  w rurociągu wzrasta.

 Klapa w wykonaniu A – bez przeciwciężaru

Klapa w wykonaniu B – z przeciwciężarem           

 

 

Typ zamknięcia

 

 

PWZ-1

60

 

PWZ-2

80

 

PWZ-3

100

 

Średnica przewodu

(cm)

 

60

 

80

 

100

Zamknięcia głębinowe z mechanizmem ręcznym

Zamknięcie głębinowe do śluz wałowych
z mechanizmem wyciągowym ręcznym
śrubowo-ślimakowym i równoległą ramą z szandorami.